Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Gỗ nhựa lót sàn cafe

Posted: Tháng Mười 17, 2011 in Uncategorized
Gỗ nhựa Awood WPC: lót sàn Cafe ngoài trời
 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót mặt sàn Cafe ngoài trời:
Ván lót sàn ngoài trời SD140x25
Ván lót sàn ngoài trời HD135x25

2. Hệ thống đà dưới mặt sàn Cafe ngoài trời:

sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa dùng lót cho cầu cảng

Posted: Tháng Mười 17, 2011 in Uncategorized
 Gỗ nhựa Awood WPC lót: cầu cảng, sàn tàu, Cafe du thuyền
 Vật liệu Awood WPC:
 2. Hệ thống đà dưới mặt sàn, tàu, du thuyền:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa dùng lót cho hành lang

Posted: Tháng Mười 17, 2011 in Uncategorized
Gỗ nhựa Awood WPC lót: hành lang, đường đi, lối đi bên hông nhà
Vật liệu Awood WPC:
1. Ván lót mặt sàn hành lang, đường đi, lối đi bên hông nhà
 sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

 

Gỗ nhựa dùng lót sàn hồ bơi

Posted: Tháng Mười 17, 2011 in Uncategorized
Gỗ nhựa Awood WPC lót: sàn hồ bơi (bể bơi mini)
 Vật liệu Awood WPC:
1. Ván lót mặt sàn hồ bơi (bể bơi nhỏ)
Ván lót sàn ngoài trời SD151x10
Ván lót sàn ngoài trời HD140x25
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa dùng lót cho lan can

Posted: Tháng Mười 17, 2011 in Uncategorized

Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: lan can, đường đi, hàng rào, mặt dựng

 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót mặt sàn lan can
 2. Trụ cột dựng thành lan can, đường đi
 3. Mặt dựng :
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: ốp tường, trần, vách kết hợp lót sàn
Vật liệu Awood WPC:
2. Ván lót sàn, ốp mặt vách, tường ngoài trời:
   3. Khung xương, đà ốp tường:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa dùng lót sàn Penthouse

Posted: Tháng Mười 17, 2011 in Uncategorized
Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: Penthouse
 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót sàn Penthouse:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời